top of page
Drezdenko (8).jpg

Drezdenko

pole namiotowe

Drezdenko

Drezdenko

Obszar Gminy Drezdenko rozciąga się w poprzek Pradoliny Noteci. Od północy ograniczony jest pasmem morenowych wzniesień Wysoczyzny Pomorskiej, porośniętych Puszczą Drawską. Od strony południowej granica gminy przebiega przez Puszczę Notecką. Gmina, bogata w lasy i jeziora, bezpośrednio graniczy z pojezierzami: Wielkopolskim od południa i Pomorskim od północy. Specyficzne „między puszczańskie” położenie Gminy stanowi o jej unikatowych walorach turystycznych.

Drezdenko

Najnowsze wydarzenia

Drezdenko
1
2

Najciekawsze atrakcje

1
2

Foto relacje najpiękniejsze miejsca

bottom of page