top of page

Zawody o puchar Długiego i Osieka 2024

Zaktualizowano: 24 kwi

Zawody spinningowe z łodzi

" Abu Garcia &Berkley LAKE CHALLENGE Puchar Długiego i Osieka" 2024

Zawody spinningowe z łodzi " Abu Garcia &Berkley LAKE CHALLENGE Puchar Długiego i Osieka" 2024

Przed Wami kolejna już szósta edycja zawodów o Puchar Długiego i Osieka ! W tym roku zawody będą jeszcze bardziej wyjątkowe i atrakcyjne ! wędkarskie ABU GARCIA i BERKLEY. Zawody w tym roku odbędą się w terminie 19-22.09.2024r!


Zawody o puchar Długiego i Osieka 2024

REGULAMIN

Zgłoszenia

Zapisy przyjmuje organizator Stowarzyszenie „M3J” od 26.04.2024r. od godz. 20:00 na adres e-mail: puchardlugiego@gmail.com - decyduje kolejność zgłoszeń (max 90 teamów)

Przy zapisach należy podać:

- nazwę teamu (2 os),

- imię i nazwisko zawodników,

- numer telefonu kapitana,

- miejscowość,

- rozmiary bluz (bluzy polarowe Graff Poland)

I. Termin: 19-21.09.2024r

Miejsce: województwo Lubuskie, powiat strzelecko-drezdenecki,

- 66-520 Dobiegniew, Plaża Osiek, j. Osiek

- 66-500 Strzelce Kraj, Długie ul. Dobiegniewska 24 j. Lipie i j. Słowa

II. Organizator zawodów:

Stowarzyszenie Miłośników Trzech Jezior „M3J”

Abu Garcia, Berkley.

ul. Olimpijska 7, 66-542 Zwierzyn, Tel.604-565-428 lub 516-145-166

III. Program zawodów:

Czwartek 19.09.2024r

15:00 - 18:00 pobranie pakietów startowych, wodowanie łodzi

17:00 - „ Integracja plaża Osiek”” – plaża Osiek (wiejski stół, zupa, ognisko)

18:00 – powitanie, oficjalne otwarcie zawodów, odprawa sędziowska – plaża Osiek

Piątek 20.09.2024r

6:00-7:20 - wydanie kart startowych, sprawdzenie bakist

07:30-15:30 start – I tura (czas trwania zawodów 8h) j.Osiek

15:30-16:00 - spłynięcie zawodników, zdanie kart startowych

16:00-17:00 - OBIAD - biuro zawodów plaża Osiek

19:00 - „ Integracja Pensjonat Długie” - plaża Długie (pieczony prosiak, wiejskie jadło)

Sobota 21.09.2024r

6:00-7:00– wydanie kart startowych

7:00–15:00 start – II tura (czas trwania zawodów 8h) j.Lipie i j.Słowa

15:00 – 15:30 - spłynięcie zawodników, zdanie kart startowych,

15:00-16:00 – OBIAD - biuro zawodów plaża Długie

17:00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród i zakończenie zawodów

1. Partnerzy:

- Miasto Strzelce Kraj

- Miasto Dobiegniew

- Abu Garcia, Berkley.

2. Nagrody:

Pula nagród -Ponad 100 000zł

I-miejsce przyczepa podłodziowa THOMAS TRILLER + ŁÓDŹ ALUMINOWA

BREMA 450 V-PRO

3. Opłaty należy dokonać do 14 dni od zapisu. 30.06.2024r. Po tym terminie wpisowe nie podlega zwrotowi i będzie przeznaczone na cele zawodów.

konto bankowe:

83 2490 0005 0000 4530 0000 7124 ( Kod SWIFT Banku:ALBPPLPW)

Stowarzyszenie Miłośników Trzech Jezior „M3J”

ul. Olimpijska 7, 66-542 Zwierzyn, koszt: 700zł/za osobę (Team 1400zł)

Tytułem: Dobrowolna opłata startowa „ Nazwa Teamu.”

Ważne:

- Uczestnik zawodów jest zobowiązany do polubienia postów związanych z promowaniem zawodów w mediach społecznościowych, dla najaktywniejszych przewidziane nagrody.

- PRZETRZYMYWANIE RYB MAX 1 SZCZUPAK I 5 OKONI ZGŁOSZONYCH JEDNOCZEŚNIE (zgodnie z regulaminem łowiska)

- ODLEGŁOŚCI MIĘDZY ŁODZIAMI – Podczas trwania tury zawodów zabrania się zbliżania jednostek pływających do innych jednostek i do linii brzegowej.(linie brzegową na zawodach określamy jako brzeg, trzcina, pomosty, drzewa wystające z wody) na odległość nie mniejszą niż 10m.

- dla osób nieposiadających zezwolenia na wędkowanie na jez. Lipie, Słowa Osiek należy wykupić pozwolenie na okres zawodów.

4. VI edycja zostanie rozegrana na dwóch sektorach.

a) Sektor „Osiek” – jezioro Osiek (powierzchnia 600ha).

b) Sektor „Długie” – jeziora Lipie i Słowa (powierzchnia 180ha i 60ha)

4. Każdy uczestnik zobowiązany jest posiadać kartę wędkarską oraz zezwolenie na okres zawodów.

5. Ilość miejsc jest ograniczona przez organizatora, decyduje kolejność zgłoszeń.

6. Organizator nie odpowiada za jednostki pozostawione na wodzie, ale zapewnia ochronę miejsca postoju łodzi w godz. 21:00 – 05:00 (w tym czasie brak wstępu na teren zwodowanych jednostek)

7. Osoby poniżej 18 roku życia mogą brać udział w zawodach pod warunkiem, że będą na łodzi ze swoim opiekunem.

8. Ubezpieczenie od Nw we własnym zakresie.

9. Dla zwiększenia aktywności ryb na zawodach, zabrania się wędkować na j. Lipie, Słowa, Osiek zawodnikom biorącym udział w „Puchar Długiego” od 09.09.2024r. do czasu startu pod rygorem dyskwalifikacji. W tym czasie możliwe jest zapoznanie się z akwenem np. z echosondą, posiadanie wędziska na łodzi jest zabronione.(j. Lipie i

j. Słowa w okresie od 01.06.2024r. do 31.08.2024r. „Strefa ciszy”.

10. Zawody mają charakter towarzyski „FAIR PLAY” i przeprowadzane zostaną na żywej rybie.

11. Zawodnik ma obowiązek uwolnić rybę zaraz po zaliczeniu jej przez sędziego, tak aby w dobrej kondycji wróciła do wody. Nie uwolnienie ryby będzie surowo karane.

12. Zawodnik wygrywając nagrodę rzeczową jest zobowiązany do podpisu protokołu przekazania oraz dokumenty potwierdzające jej wartość w celu odprowadzenia podatku.

IV. Bezpieczeństwo

1. Nad bezpieczeństwem zawodników będą czuwać ekipy wyznaczone przez organizatorów wraz z zabezpieczeniem medycznym.

2. Podczas zawodów obowiązują przepisy żeglugowe na wodach śródlądowych, a przede wszystkim zabrania się udziału w zawodach osobom pod wpływem alkoholu i środków odurzających. W takim przypadku zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

- W przypadku naruszenia przepisów lub niewłaściwego zachowania (19-21.09.2024r) komisja sędziowska zawodów może nałożyć kare na Team -2000 pkt.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za stan trzeźwości zawodników.

3. Organizator zastrzega, w przypadku próby oszustwa przez zawodnika, team zostaje dożywotnio zdyskwalifikowany z zawodów i wnosi kare pieniężną w wysokości 10’000 zł na Dom dziecka wyznaczony w formie losowej.

4. Za bezpieczeństwo na łodzi odpowiada kapitan danej jednostki.

5. W przypadku załamania się pogody, poruszanie się jednostką pływającą z prędkością do 10km/h, organizatorzy mają prawo zakończenia zawodów przed czasem lub ich przerwania na czas poprawienia warunków atmosferycznych.

6. Każdy z uczestników zobowiązany jest posiadać na łodzi sprzęt ratunkowy typu kapok, koło ratunkowe czy kamizelkę asekuracyjną.

7. Za wszelkie próby niewłaściwego zachowania, łamania zasad regulaminu i przejawów agresji uczestnik zostanie zdyskwalifikowany.

8. W przypadku zagrożenia epidemicznym SARS-CoV-2 Uczestnicy Zawodów biorą w nich udział dobrowolnie i na własną odpowiedzialność. Zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa społecznego. Organizator ma obowiązek przeprowadzić dezynfekcję profilaktyczną elementów wyposażenia, ( stoły, miarki, wagi lub trąbki sygnałowe itp. ) .

9. Należy zachować podstawowe zasady higieny.

V. Punktacja, klasyfikacja

1.Ryby łowione w zawodach i minimalne wymiary do klasyfikacji teamu:

Max ilość największych ryb zaliczana do punktacji – 15 sztuk (dwa dni)

2. Zasady punktacji :

Okoń 20,1 cm =250pkt 1cm=20pkt

Okoń 40,1cm dodatkowy bonus 500pkt

Szczupak 50,1cm=800pkt 1cm=50pkt

Szczupak 100,1cm dodatkowy bonus 1000pkt

Sandacz 50,1cm=800pkt 1cm=50pkt

Sandacz 80,1cm dodatkowy bonus 1000pkt

Przykład:

Okoń 25,1 cm = 350pkt,

Okoń 40,1 cm = 650pkt+bonus 500pkt=1150pkt

Szczupak/Sandacz 54,1cm=1000pkt

Szczupak/Sandacz 100,1cm=3300pkt+bonus 1000pkt=4300pkt

3. O wygranej w zawodach decyduje największa liczba punktów z 15 największych ryb . W przypadku równej ilości punktów decydować będzie w kolejności najdłuższa ryba złowiona przez team, a następnie 2 najdłuższa ryba itd.

4. Ilość dzienna zgłoszonych ryb nie może być większa niż 15szt

5. Zawodnicy w łodzi łowią wspólnie na jedno konto, w teamie dopuszczalna jest wszelka pomoc między zawodnikami.

6. Zawody sędziowane będą za pomocą aplikacji.

VI. Postanowienia ogólne

1.Na zawodach obowiązują następujące sygnały:

- pierwszy sygnał – start zawodów, łowienie

- kolejny sygnały – oznacza zakończenie zawodów i spłynięcie łodzi

- dwa sygnał – przerwanie zawodów

2. Na zawodach obowiązuje całkowity zakaz trollingu.

3. Na zawodach dopuszcza się używania echosondy

4. Na zawodach dopuszcza się łowienie wertykalne.

5. Zawodnik zostaje zdyskwalifikowany za wcześniejsze rozpoczęcie zawodów lub kontynuowanie łowienia po ich zakończeniu

6. Organizatorzy zachowują prawo do sprawdzania oraz przeszukiwania sprzętu i łodzi zawodników celem zwalczania wszelkich form łamania zasad i przepisów

7. Zawodnik jest zobowiązany do przetrzymania złowionych ryb w miękkiej siatce lub bakiście z wodą.

8. Organizator zastrzega sobie zmiany w regulaminie.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów „Puchar Długiego i Osieka”

VII. Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Uczestników podlegają ochronie jako dane osobowe w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

2. Administratorem danych osobowych jest Jakub Drelich ul. Wojska Polskiego 57, 66-542 Zwierzyn. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacji wszystkich czynności niezbędnych dla udziału w zawodach, realizacji przez Administratora usług związanych organizacją oraz udziałem Uczestników w zawodach, publikacja wyników, list startowych, obsługa reklamacji, dochodzenie roszczeń, realizacja obowiązków podatkowych.

3. Podstawą prawną przetwarzania jest, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO) oraz do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO).

4. Dane osobowe mogą być ujawniane przez Administratora podmiotom z nim współpracującym przy realizacji usług, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych (w szczególności organizatorowi zawodów, jeżeli jest nim inny podmiot niż Administrator, dostawcom usług IT, pomiarów wyników, druku itp.).

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Uczestnikowi (Zawodnikowi) następujące prawa:

• prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych – w takim jednak wypadku Administrator informuje, że niemożliwe będzie wykonanie przez Administratora obowiązków organizatora imprezy, w tym w szczególności umożliwienie Uczestnikowi startu w zawodach, pomiar wyników lub wydanie nagrody;

• prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

• prawo do przenoszenia danych na zasadach określonych w RODO;

• prawo skargi do organu nadzorczego.

6. Dane osobowe będę przetwarzane przez cały okres organizacji i przebiegu zawodów, a także po tym czasie, jeśli będzie to niezbędne do wykonanie obowiązków przewidzianych prawem lub realizacji interesu Administratora.

7. Uczestnik wyraża zgodę na utrwalanie jego wizerunku w trakcie zawodów dowolną techniką oraz wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie przez Administratora z tak utrwalonego wizerunku wyłącznie w celach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych związanych z zawodami. Niniejsza zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie wizerunku poprzez kadrowanie, cyfrową obróbkę, kompozycję, łączenie z innymi obrazami lub wizerunkami innych osób w zakresie koniecznym dla celów opisanych wyżej.

8.Regulamin jest własnością stowarzyszenia M3J wszelkie próby kopiowanie tylko za zgodą M3J.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page