Print Friendly, PDF & Email

Pogoda sprzyja - ruszyły prace przy przebudowie plaży w Długiem. 

Ciekawe jak będzie wyglądała plaża latem ???

Przedmiotem inwestycji jest zagospodarowanie terenu części nadbrzeża Jeziora Lipie  w m. Długie w celu poprawy standardu estetycznego i funkcjonalnego terenu, uporządkowania układu komunikacji pieszej, utworzenia obszarów zieleni urządzonej, miejsc rekreacji, oraz poprawy bezpieczeństwa użytkowania.

Jakie prace zostaną wykonane:

  • rozbiórka istniejącej nawierzchni,
  • budowa instalacji oświetlenia zewnętrznego i zasilania,
  • budowa instalacji zewnętrznej wody i kanalizacji,
  • bieżąca konserwacja instalacji odprowadzenia wody opadowej,
  • budowa murów oporowych,
  • zagospodarowanie terenu: utwardzenia, nawierzchnie piaskowe, tereny zielone,
  • instalacja małej architektury,
  • nowe nasadzenia.
Dodaj na Facebooku
Pin It