Print Friendly, PDF & Email

Lubuskie Mazury - Parki narodowe i krajobrazowe 

Na terenie Lubuskich Mazur, znajduje się 64 rezerwaty przyrody, ponad 1500 pomników przyrody i 10 parków przyrodniczych, z czego 2 są parkami narodowymi, a 8 parkami krajobrazowymi. 

Parki narodowe Ziemi Lubuskiej


Drawieński Park Narodowy

Położony w kompleksie Puszczy Drawskiej, zajmuje ponad 110 km2. Aż 83% powierzchni tego parku stanowią lasy, są tu też malownicze jeziora i rzeki z rozlewiskami. Dzika przyroda jest ściśle chroniona w aż 20 miejscach, ale szczególnie cenną i ciekawą (z turystycznego i przyrodniczego punktu widzenia) jest Jezioro Czarne. To jedno z trzech polskich jezior o charakterze meromiktycznym, co znaczy, że wody w poszczególnych warstwach jeziora w ogóle nie mieszają się ze sobą. O ile górne warstwy są dość dobrze natlenione, to dolne, poniżej 13 metrów, w ogóle nie zawierają tlenu. Ze względu na ciekawą budowę i fakt objęcia jeziora ochroną woda jest tu niezwykle przejrzysta, a przyroda wokół praktycznie nieokiełznana.

www.dpn.pl

Park Narodowy Ujście Warty

Jest najmłodszym parkiem narodowym w Polsce, utworzono go na terenie rezerwatu Słońsk i Parku Krajobrazowego Ujście Warty, co w sumie daje łączna powierzchnię ponad 8 tysięcy ha. To miejsce dla wielbicieli wodnych uroczysk. Na terenie parku dominują rozległe podmokłe tereny, mokradła, łąki i pastwiska. Teren idealnie nadaje się do obserwacji i podglądania ptactwa błotnego i wodnego. Doliczono się tu aż 245 gatunków ptaków z 174 gatunkami lęgowymi. Obserwacje są łatwe i wygodne ze względu na liczne punkty widokowe dla turystów rozlokowane przy drodze krajowej na trasie Kostrzyn – Gorzów Wielkopolski.

www.pnujsciewarty.gov.pl


Parki krajobrazowe Ziemi Lubuskiej


Park Krajobrazowy Ujście Warty

Wchodzi w skład Parku Narodowego. Na turystów spragnionych obcowania z przyrodą czekają tu atrakcje opisane w akapicie powyżej.

www.pnujsciewarty.gov.pl

Barlinecko–Gorzowski Park Krajobrazowy

To ponownie park, w którym dominują lasy. Co ciekawe, na terenie parku znajduje się też aż 75 uroczych jezior, tu i ówdzie można też trafić na tereny bagienne i torfowiska z ciekawą florą i fauną.

www.zpkwl.gorzow.pl/barlinecko-gorzowski-park-krajobrazowy

www.barlinek24.pl

Gryżyński Park Krajobrazowy

Należy do najmniejszych w Polsce, bo zajmuje obszar niewiele ponad 2,7 tys. ha. Utworzono go dla ochrony obszarów rynny polodowcowej charakteryzującej się bardzo dużym zróżnicowaniem rzeźby terenu i krajobrazu. Teren parku pokrywają lasy, ale są tu też liczne małe jeziora.

www.zpkwl.gorzow.pl/gryzynski-park-krajobrazowy

https://bytnica.pl/gryzynski_park_krajobrazowy

Krzesiński Park Krajobrazowy

To kolejny lubuski parki z przewagą fauny i flory wodnej i błotnej. Na uwagę zasługuje fakt, że to właśnie w tym parku (wieś Kłopot) znajduje się jedno z największych bocianich lęgowisk w Polsce.

www.zpkwl.gorzow.pl/krzesinski-park-krajobrazowy

Łagowsko–Sulęciński Park Krajobrazowy

Tworzą go tereny z obficie zarybionymi jeziorami i malowniczymi wzgórzami. Park jest bardzo przyjazny dla turystów, dla których wyznaczono doskonale oznakowaną sieć szlaków, które umożliwiają gruntowne zapoznanie się z bogactwem przyrodniczym parku.

www.zpkwl.gorzow.pl/lagowsko-sulecinski-park-krajobrazowy

Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa

Położony na terenie moreny czołowej, która jako jedyna morena na ziemi jest widoczna z kosmosu. Przez środek łuku przepływa Nysa Łużycka, a w licznych zagłębieniach pozostałych po wydobyciu węgla brunatnego utworzyły się malownicze jeziorka.

www.zpkwl.gorzow.pl/park-krajobrazowy-luk-muzakowa

Pszczewski Park Krajobrazowy

Bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym, z licznymi dolinami i starorzeczami oraz oczywiście lasami. To raj dla wielbicieli ptactwa wodnego, które zdominowało faunę tych obszarów.

www.zpkwl.gorzow.pl/pszczewski-park-krajobrazowy

Przemęcki Park Krajobrazowy

Park z aż 24 jeziorami, z których część tworzy szlak kajakowy nazywany Szlakiem Konwaliowym – łatwym, malowniczym, idealnym dla osób rozpoczynających przygodę z turystyką wodną.

www.zpkww.pl/przemecki-park-krajobrazowy

Rezerwaty przyrody

PDF - zobacz

Dodaj na Facebooku
Pin It