Print Friendly, PDF & Email

Nasza przygoda ze zwierzętami i ich hodowlą ma długą tradycję. Od początku byliśmy zafascynowani wszystkim, co ma cztery nogi i potrzebuje troski hodowcy. Już w latach osiemdziesiątych XX wieku zajmowałem się tradycyjnymi zwierzętami domowymi, ze szczególnym naciskiem na konie. Jednak gusta i zainteresowanie się zmieniają. Swoją miłością obdarzyłem zwierzęta z gatunku jeleniowatych. Był to 2003 rok. Najpierw zaczęliśmy hodować daniele. Stado liczyło ponad 1000 sztuk zarodowych łani. W tamtych latach było to największe w Europie ekologiczne, zarodowe gospodarstwo tego typu.
Po kilku latach udanej hodowli tych zwierząt wprowadziliśmy do gospodarstwa jelenie, które zakupiliśmy w różnych częściach Europy od sprawdzonych i najlepszych hodowców: z Austrii, Polski, Niemiec, Węgier, Rumunii, Słowacji oraz z państw utworzonych z byłej Jugosławii.
Ogromny potencjał genetyczny umożliwił nam kojarzenie różnej linii, co jest rzadko spotykane w Europie. Nasza hodowla jest, więc unikatowa. Zwierzęta z naszego gospodarstwa przeznaczone są dla ludzi, którzy są zainteresowani hodowlą jeleni z ogromnymi porożami. Tego typu gospodarstwa generują duże zyski, o wiele wyższe niż te, które oferują zwierzęta rzeźne.
Z upływem czasu hodowla jeleni szlachetnych wyparła z naszej hodowli daniele. Jednak z sentymentu do tych zwierząt niewielkie stado utrzymywane jest w naszym gospodarstwie do dnia dzisiejszego.
Największym naszym celem jest osiągnięcie u byka jelenia poroża szlachetnego o wadze 20kg. W związku z tym od wielu lat robimy wszystko, by to marzenie się ziściło. Współpracujemy z uczelniami i ośrodkami badawczymi w Polsce, Niemczech, Słowacji, a ostatnio z Czech i Hiszpanii.
W 2009 roku zdecydowaliśmy się na inseminację łani, po to by pozyskać światowej jakości materiał genetyczny. Jesteśmy nowatorami w tej dziedzinie.
Nasze jelenie budzą ogromne zainteresowanie. Sprzedajemy je w większości z przeznaczeniem do hodowli w celu poprawy rozrodu i puli genetycznej osobników dziko żyjących oraz do gospodarstw ekologicznych z przeznaczeniem na produkcję mięsa oraz na hodowlę zwierząt trofealnych.
Nasze jelenie trafiają do hodowców z Niemiec, Austrii, Słowacji, Węgier, Francji, Litwy i Hiszpanii, czyli tam, gdzie jest duże doświadczenie w hodowli tych zwierząt, a także tam gdzie ta hodowla dopiero kiełkuje – w Rosji. Kraj ten to przecież ogromny rynek zbytu i znajduje się w gestii naszego zainteresowania gdzie zostały już przetarte ścieżki handlowe.


Dodaj na Facebooku
Pin It